Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Mission i andens kraft, del 1 - Det profetiska

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, March 25, 2017 14:30:37

söndag den 12 mars 2017

Det Profetiska

Amos 3:7 Sannerligen, Herren, Herren gör alls ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna.

Vad som är på gång i världen och i församlingen är något Gud vill visa oss innan det händer därför vill han alltid tala genom dina profeter. Det profetiska Ordet vill alltid vara i samklang med Guds Skrivna Ord. Daniel fick profetior genom bland annat drömmar:

Dan 7:1 I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt viloläger. Sedan tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll.

Det vill också komma en dag då det profetiska kommer att ha gått i uppfyllelse:

Upp 10:7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna."

Oftast tänker vi att det är speciellt utvalda profeter som kommer med det Profetiska Ordet, så som i GT. Men i NT tid så talar DHA genom alla troende, därför undervisar Paulus oss att sträva efter den profetiska gåvan. Som fungerar i samklang med tungotalet i våra liv, därför behöver vi tala i tungor, men det är det profetiska som bygger församlingen. Genom de troende vill Gud tala profetiskt i vår tid, genom att vi främst uttyder DHA i våra liv.

1 Kor 14:1–3 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst.

1 Kor 14:39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet.

1 Tess 5:19-22 Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Släck inte Anden och förakta inte det profetiska, i många sammanhang är man rädd för det profetiska eller man tycker tungomålstalandet är för extremt. Men det är klart att Djävulen inte vill att vi använder de två mest kraftfulla andliga redskap från Gud i att vara effektiva så som Jesu Lärjungar. Genom Anden bygger vi upp oss själva och profeterar in Guds vilja i våra liv, (Rom. 8:26-27), men i det att vi bygger en stark församling behövs det profetiska Ordet till vägledning, uppmuntran och uppbyggelse. Profetior handlar inte om att peka på alla fel och brister, eller bara alla Djävulens gärningar, vilket en del tror är det profetiska. Nej, det är till församlingens uppbyggelse. Men inte minst en tröst på det personliga planet.

Samtidigt varnar bibeln oss att inte tro allt för att det säger sig vara profetiskt utan vi skall pröva alla profetiska ord och anden bakom dem. Släck inte Anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, . Därför när du hör ett profetiskt ord ta det till ditt hjärta och be över det innan du går till handling. Oftast kan vi först uppfatta det på ett sätt för att efter att begrunda det och bett över det får en helt annan bild. Men NO 1, förakta inte det profetiska, sträva istället efter att få det och verka i det. Samt hitta andra troende som också verkar i det profetiska så att ni tillsammans kan hjälpa varandra att komma rätt. Precis som Jesus sände ut lärjungarna två och två, ska vi hitta någon att verka tillsammans med så att vi inte blir förledda in på felaktiga spår. Så att det finns någon där som kan avgöra och pröva det som sägs. Så ett bra kännetecken på en profet är att han/hon hör till en lokal församling. Där det finns en pastor som tror på det profetiska och stödjer de olika nådegåvorna i sin församling, utan att dessa får ta överhand.

1 Joh. 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

1 Kor 14:29 Två eller tre profeter skall tala, och de andra skall pröva det som sägs.

Upp. 3:22 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna."  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post13

Mission i den helige Andens kraft del 2

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, March 18, 2017 16:13:53

Söndag 19 mars

Den helige Ande

Jesu missionsbefallning till lärjungarna innehåller båda uppmaningen till att gå ut med evangeliet men också att göra lärjungar. Inte minst uppmaningen att ta emot den helige Ande som ska ge oss kraft att utföra det han har kallat oss till. Just det att gå ut att göra lärjungar. För det är i den helige Andes namn vi kan se alla de tecken som skall åtfölja den som går på Jesu befallning. Men också löftet att han skall vara med oss alla dagar till tidens slut.

Mark. 16:15-18 Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Matt. 28:19–20 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla (bevara) allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

I många sammanhang vill man plocka ut vissa delar av dessa verser och säga att det är relevant idag medans andra tycker man antingen är lite för extrema, inte kulturellt acceptabelt i dagens samhälle osv. Men Jesus menade precis allt det han sa, och kort är just dopet (att vi är fyllda med) i den helige Ande en grundläggande sten till att utföra missions befallningen. Där i att också tala i nya tungor (ett för oss okänt språk som kommer genom ingivelse från vårt inre), förnekar vi detta så får vi utföra verket i egen kraft. Men Jesus säger att dessa tecken skall följa! Inget av dem kan vi göra i egen kraft, vi måste kort erkänna att det går bara genom Guds mirakel.

Joh. 14:16–17 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Apg. 1:4–5 Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande."

Jesus talar om den helige Ande som ska hjälpa oss men också indirekt uppmanar oss att bli döpta med den helige Ande innan vi går ut och utför hans befallning. Allt för många har i kyrkohistorien gått ut och predikat evangeliet utan den helige Ande, därför förmedlar de religion med levnadsregler och lagar istället för liv och frihet i Anden.

2 Kor. 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens (den skrivna lagen) utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Vist lärjungar blir det bara genom undervisningen i Ordet, men det ska vara undervisning under Guds Andes ledning. Precis som folket sa om Jesu undervisning; att han undervisade med auktoritet och kraft, inte som de skriftlärda. Men Jesus predika det samma skrivna ord som de skriftlärda. Men han gjorde det i den helige Ande, då blev det med kraft, det samma skedde med lärjungarna när de blev döpta med den helige Ande. Deras rädsla försvann och de gick ut med stor frimodighet och predikade evangeliet och började undervisa nya lärjungar. Detta har pågått allt sedan deras tid fram till idag.

Rom. 15:18-19 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.

Låt oss vara lydiga missionsbefallningen och gå ut, men glöm inte att den helige Ande får vara med. Be i tungor både högt och tyst, det är ett tecken på att du är en Jesu lärjunge och efterföljare till honom. Låt dig inte tystas av dem som säger att det är för extremt eller inte passande i vår tid. Tungotal har aldrig varit passande för Djävulen, men alltid passande i Guds rike. Lyssna på vad den helige Ande uppmanar dig till idag och se miraklerna börja ske runt omkring dig. Gå ut i Andens kraft och se människors liv bli förvandlade.

Talar du inte i tungor idag så utbed dig dopet i den helige Ande, för det vill verkligen förvandla ditt kristenliv, till att bli normalt övernaturligt.  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post12

Ordets görare – Doers of the Word

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, December 17, 2016 17:55:22

Jakob 1:22-25 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag* och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

[* frihetens fullkomliga lag Av sammanhanget (1: 18 - 24) framgår det att Jakob med detta uttryck avser evangeliet.]

James 1:22-25 Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it - he will be blessed in what he does.

Var en ordets görare är vad Jakob här riktigt understryker för annans är du likt en man som ser sig I spegeln och genas glömmer hur han se ut. Brukar du komma ihåg din spegelbild? Troligen gör du det. Men om du bara läser ordet utan att verkligen tugga på det så kan det lätt bara fara förbi. Hur många gånger har du inte läst tidningen, sett nyheter osv och direkt efter bara kan återge bråckstycken av vad du läst eller sett. Därför uppmanar Ordet oss att läsa, memorera det vi läser och verkligen begrunda texten. Det handlar inte om hur mycket du läser men desto mer att det du läser blir kvar och att du förstår texten. För när du förstår kan du också ta det till dig och då blir det en del av dig. För det Ord du förstår och handlar efter kommer att göra dig rättfärdig.

Rom 2:13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga.

Rom 2:13 For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous.

Heb. 4:2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.

Heb. 4:2 For we also have had the gospel preached to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because those who heard did not combine it with faith.

Så att höra utan att göra det man hör av Ordet blir inte till någon nytta. Att bara lyssna till Ordets förkunnelse kommer inte att förändra ditt liv eller att du läser bibeln för den skull. Har mött många Ateister som har läst hela bibeln men tror inte på Gud, för det är bara när Ordet får bli levande och delaktigt av våra liv som det börjar att förvandla oss. Det är där tron kommer in i bilden och är nyckeln till att levandegöra Ordet i våra liv. Ordet till vishet att bygga ett stabilt liv på klippan Kristus Jesus.

Luk 6:46-49 {LIKNELSEN OM DE TVÅ HUSBYGGARNA}

Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre', när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset."

Luk. 6:46-49” Why do you call me, ‘Lord, Lord,' and do not do what I say? I will show you what he is like who comes to me and hears my words and puts them into practice. He is like a man building a house, who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it, because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete."

När vi låter Ordet vara en stabil grund i våra liv blir vi som den kloka husbyggaren, som verkligen lägger stor energi på grunden. Medan den ovise lägger all sin vikt på husets utseende. Grunden är det ingen som ser och beundrar, men den gör huset stabilt. I våra kristenliv vill vi gärna ha andras erkännanden och omdömen att vi är bra kristna. Alltså ett bedömmande av vårt utseende men vi kan alla agera rätt i rätt situation och framstå duktiga, men finns det någon grund. Grunden bygger du i kammaren i det dolda i bönen och dina privata studier av Ordet. Lever vi bara upp till vad som förväntas av oss i kyrkan kommer vi inte att klara stormarna när de kommer, men har vi grundat oss själva i Ordet kommer vi också att stå kvar i alla lägen.

Läs dagligen små portioner av Ordet, ta det till dig och grunna på det. Tugga på det som om det var en god måltid du tar del av. Även när du hör en predikan och hör något bra ta det till dig och skriv det ner så att du kommer ihåg det. Det är det Ord vi förstår och tar till oss som kommer att hjälpa oss, så häng inte upp dig i det du inte förstår. Då kommer du se seger i ditt liv.

Joh. 13:17 När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. (Jesus)

Joh 13:17 Now that you know these things, you will be blessed if you do them. (Jesus)  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post11

Ordet - Våra fötters lykta

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, December 03, 2016 16:55:27

Psalm 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

(Your word is a lamp to my feet and a light for my path.)

Vi behöver alla ljus för att kunna se var vi går. Skriften säger att Guds Ord är våra fötters lykta och ljus på livets väg. Denna värld ligger i ett andligt mörker, där vi med vårt förstånd och fysiska ögon inte kan se Guds härlighet pga. synden. (Synden är som ett ”täcke” som du gömmer dig under, När Adam och Eva hade syndat 1 Mos 3, så gömde de sig för Gud. Så lever alla som inte känner Jesus, de gömmer sig för Gud och kan därför inte se hans härlighet). Men när vi lär känna Jesus som är världens ljus öppnas våra andliga ögon och vi kan se Guds härlighet. I Ordet och när vi läser det så ökar vår insikt om vem Gud är, så att vi vet vad som är hans perfekta plan och vilja i våra liv.

Viktigt att vi är rädda om det Guds Ord står för, därför att det har en stor inverkan på våra liv.

2 Tim 3:14-17 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudamänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

(2 Tim 3:14-17 But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.)

I våra liv finns det så mycket som vill störa din Gudsrelation. Därför måste vi med respekt hålla fast vid Ordet i våra liv, då det gör dig vis. Hela skriften säger Paulus är utandad, uttalad av Gud själv och nyttig till all undervisning. Kanske du inte förstår allt direkt men det Ord som har överbevisat dig kommer att totalt förvandla ditt liv och ge det en tydlig riktning i våra lv. Så låt inte alla ”teknikens under” ta din uppmärksamhet bort från det du har och kan få mer av genom Ordet. Låt Ordet vara din inspiration på alla områden i ditt liv och låt det du gör vara färgat av ordet till goda gärningar.

Jesus är Ordet

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, * och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

[* bodde bland oss Ordagrant: "tältade bland oss". Tälthelgedomen, tabernaklet, var i det gamla förbundet platsen för Guds uppenbarelse (2 Mos 25).]

(Joh 1:14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.)

Guds Ord är inte bara utandat av honom men Jesus beskrivs som Ordet som blev människa och levde ibland oss. Han uppmanar oss till följande:

Joh 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

(Joh 15:7 If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you.)

Det är verkligen starka ord, att om vi förblir i Ordet så kan vi be om vad som helst! Inte bara att Ordet vägleder oss så som ett ljus på vägen, men om det rikligen få bo i våra hjärtan (att vi läser och studerar det dagligen), så kan vi be om vad som helst och få det. Varför då? Jo när du känner Guds Ord, vilket är Guds vilja och plan, vet du också hur du ska be i enlighet med hans vilja och då svarar han på dina böner.

Lyser upp

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan* går upp i era hjärtan.

(2 Pet 1:19 And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.)

Ordt 6:23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, och tillrättavisningar till tukt är en livets väg.

(Proverbs 6:23 For these commands are a lamp, this teaching is a light, and the corrections of discipline are the way to life)

Håll fast vid Ordet, det lyser upp mörka platser, inte minst i våra liv till omvändelse och upprättelse till att kunna göra goda gärningar.

Hebr 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

(Hebr 4:12 For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.)  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post10

Behåll fokus på Jesus

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Fri, April 17, 2015 12:00:31

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Heb. 12:2

Vad låter vi ta vår uppmärksamhet? Din smartphone, Ipad, familj, arbete ... ? Det är hela tiden en massa måsten som vill ta din och min uppmärksamhet.

Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne." Luk 10,38-42 Precis som för Marta kan alla måsten hindra oss från att bara likt Maria sätta oss vid Jesu fötter och lyssna in hans röst. Så som Hebreerbrevets författare manar oss till med orden att ha blicken fäst vid Jesus. Martas bestyr var inte fel för hon ville verkligen göra det bra för Jesus men Maria förstod att det hon behövde var att Lyssna till Jesus och hans Ord.

När vi lyssnar till Jesus och är hans efterföljare och går i hans fotspår blir vi målinriktade i att vinna människor för evigheten. Men också känsliga för att lyssna in Jesu stämma genom den Helige Ande i våra liv.

Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra. 1 Kor 9:24-27

Jesus var villig att gå hela vägen genom döden på korsett för dig och mig för att ge oss ett exempel på lydnad till Fadern. Därför vill vi när vi håller vår blick på Jesus vara målinriktade och likt en idrottsman göra allt det som krävs för att lyckas. Att likt en löpare springa för att vinna. Det samma gäller oss så som Jesu lärjungar att vi gör allt för att hålla oss mitt på vägen och verkligen förkunna sanningens Ord i linje med det Jesus lär. Utan att överbetona vissa saker utan bevara balansen och helheten i hans Ord till människors uppbyggelse i tron.

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar* sanningens ord. 2 Tim. 2:15

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Joh. 15:4-8

Utan att vi förblir i honom kan vi inte vara fruktbärande och att bära frukt är det som förhärligar Fadern. Jesus sa alltid när mirakler skedde var det för att Fadern skulle förhärligas och att Jesus bara gjorde vad han var förevisad av Fadern. I allt vi gör, gör vi för att förhärliga Fadern. Vi jagar inte manifestationer för att bevisa något utan för att enbart göra hans vilja som har sänt oss. Manifestationer/kraftgärningar följer i spåren när vi gör hans vilja, precis som det gjorde för Jesus. Vi söker inte eller lär oss att göra mirakler eller profeterar, vi är ledda av den Helige Ande och det är han som gör det, inte vi. Det är bara han som kan göra det och vi får följa med på hans underbara äventyr i våra liv när vi är hans lärjungar.

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. 1 Joh. 2,6

Håll ögonen fästa på Jesus och du vill gå rätt väg och bli en lärjunge som förhärligar Fadern i allt du får möjlighet i att göra för Guds rike i vår tid. Gud välsigne dig rikligen i allt och låt dig fyllas och ledas av den Helige Ande.  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post9

Att leva i Kristus

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Fri, April 10, 2015 15:43:20

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en." Rom 12:2-3

Låt dig förvandlas genom sinnets förnyelse, för med frälsningen blir din ande född på nytt men ditt sinne (minen, känslor och psyke) är fortsatt det samma. Detta behöver vi få in under Kristi lydnad, alltså i samklang med vad som är Guds vilja för oss. Många av oss bär med oss själsliga sår och upplevelser som rent av kan vara ett hinder till att fullt ut komma in i Guds välvilja och flöde i våra liv. Därför behöver vårt sinne förnyas genom att Den Helige Ande får lov att verka på vårt sinne. Det är när vi blir förnyade i Ordet (att läsa bibeln) och låter anden verka på vårt sinne som vi också kan förstå Guds vilja och plan. Framförallt att vi inte skall låta oss präglas av denna världs ande som förför och leder människor i blindo, Gud har kallat oss ur detta mörker och in i sitt ljus.

Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Kol 2:6-8

När vi sagt ja till Jesus är det viktigt att gå vidare och verkligen låta allt i våra liv utgå från honom och att vi lever med honom varje dag, rotade i honom. Att i allt vi gör är i samklang med Guds vilja. Det handlar inte om att bli en religiös robot men att vi i våra beslut också räknar med Jesus; "vad skulle Jesus ha gjort..." detta är en process som pågår hela vårt liv. Dessutom väljer vi fel så finns alltid Guds nåd där till förlåtelse och upprättelse. Han är barmhärtighetens Gud som ger nåd och barmhärtighet till var och en som följer honom med hela sitt hjärta. Samtidigt som Paulus uppmanar oss att bli rotade i Kristus varnar han oss också för dem som vill röva bort oss med tomt prat byggt på filosofier och mänskliga traditioner. Det är otroligt lätt att falla in i den religiösa fållan. Allt för många gör det där själen åtnjuter välbehag och nåd utan krav om omvändelse. Människan har alltid sökt sina egna vägar till välbehag utan ansvar vilket är den förbannelse vi har från Adam, men som Jesus vill och kan sätta oss fria från. Så behåll din första kärlek till Jesus i frälsningen levande.

Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. Juda 1:20-21

Håll i kvar i Guds kärlek är verkligen en nyckel till att bevara sin vandring med Jesus mitt på vägen och inte lockas in i ett religiöst töcken. Där allt verkar så bra och underbart men sakta leder dig bort från ett levande förhållande till Jesus och istället sätter fokus på traditioner och olika typer av ritualer. Vi behöver som troende varandra men det är bara vår personlig tro på Jesus som frälser, inga ritualer eller traditioner frälser. Vill vi vinna det eviga livet behöver vi leva i sinnets förnyelse och Guds kärlek varje dag.

Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ef. 5:6-8

Vi uppmanas att inte ha något samröre med det som inte är av Gud, där religionen är fokuserad på just traditioner och ritualer istället för vår personliga tillbedjan. Vi är kallade till ljuset för att leva så som ljusets barn. Håll dig borta från gråzonerna de kan fort ta dig bort från din levande tro och istället få dig att nöjd leva i det näst bästa. Lev i allt det Gud har för dig i Kristus Jesus och nöj dig inte bara med lite utan ta allt det han har för dig.

  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post8

25 år i nådens och barmhärtighetens tjänst

UpdatePosted by Tommy M. Josefsson Thu, April 02, 2015 18:55:13

Tänk vad tiden går fort! När allt började efter en kort men hektiskt tid tog jag så steget att fullt ut ge Gud skansen att förverkliga visionen och hans tilltal i mitt liv.

Jag var inte mer än 18 år och hade stora planer att bli journalist och hade redan aktivt jobbat som frilansande journalist i flera år på olika tidningar samt varit ansvarig utgivare för en månatlig lokaltidning. Så framtiden såg ganska glasklar ut men samtidigt gnagde Guds kallelse på insidan. Den om att bli en förkunnare av Ordet som var mycket tydlig och funnits där sedan jag var tolv år gammal.

Hösten 1989 flyttade jag ifrån mina hemtrakter i Norrköping och till Bollnäs i södra Hälsingland. En underbar tid då jag gick på en folkhögskola med en medielinje, som en liten mjukstart vidare till högre utbildning. Jag stortrivdes i denna nya omgivning och räknade inte med att detta var en del av Guds plan. Om inte så länge blev jag varse om hans planer. Jag hade räknat med att nu skulle mina planer slå in, men istället hade Gud planerat allt in i minsta detalj. Snart visade sig att alla mina vänner på ett eller annat sätt verkligen var där för att hjälpa mig in i Guds plan där den lilla baptistkyrkan kom att spela en viktig roll.

Det hela accelererade då jag blev andedöpt den 5:e november 1989, även om jag hade varit frälst sedan 1978 och många gånger upplevt att Gud talade in i mitt liv. Var upplevelsen att bli fylld med den helige Ande något utöver allt. Nu var all försagdhet och blygsel borta och jag blev enorm frimodig. Men inte minst en enorm hunger att få läsa och studera Ordet. Så den 7:e januari höll jag min första offentliga predikan i Bollnäs Baptistkyrka. I och med andedopet började också Gud att påminna mig om de visioner och drömmar han tidigare hade gett, som jag till en viss del försökte komma ifrån. Gud har verkligen sina vägar i våra liv.

Den 5:e april 1990 är det datum som verkligen var startskottet då jag tog steget fullt ut att verkligen följa Guds kallelse och vision. Det har jag inte ångrat en enda liten stund även om det ibland kan verka både motigt och svårt. Jag har i alla dessa år aldrig bjudit in mig själv utan väntat på att Gud öppnar dörrar och det har han verkligen gjort. Då främst via media som jag har fått jobba vidare med men då främst som en pionjär i att öppna nya tv - och radioarbeten för ordets spridning via etervågorna. Där min erfarenhet från tiden som frilansande journalist har varit en värdefull erfarenhet.

Norge

Redan omgående efter några intensiva månader i Bollnäs där mycket skedde under kort tid var det dags för den första missionsresan, som gick till Oslo. Ingen lång resa men en resa som tog mer än några månader, då jag blev boende där i nästan nio år. En fantastisk lärotid då jag fick möjlighet att testa vingarna och inte minst lära av misstagen i en fantastisk församling som gav både plats och utrymme. Nämligen Oslo Fullevangeliska Församling under ledning av pastor Hans Bratterud. Denna församling drev också lokaltv- och radio som jag var mycket aktiv och delaktig av. I församlingen fanns flera pastorer däribland Björn Kristofersen som senare startade församlingen Guds Ord där jag också fick möjlighet att vara med i att dela det Gud hade lagt i mitt liv.

Filippinerna

Efter tiden i Oslo och flera mindre missionsresor till Island och USA var det så dags för nästa stora steg där det var dags att stå på egna ben. Detta blev till ett land riktigt långt borta som jag inte direkt hade planerat att åka till nämligen Filippinerna.

Från hösten 1998 kom jag att regelbundet att resa ner dit för olika kampanjer och slutligen blev jag kvar där från hösten 1999. Fick verkligen se hur Gud kunde använda en ung evangelist till att nå ut med ordet till människor i olika samhällsklasser men också hans underbara nåd och barmhärtighet som vi kan förmedla in i svåra situationer.

Gud är alltid närvarande och vill verkligen använda var och en som ställer sig till förfogande för honom. I Filippinerna fick jag också vara aktiv i att få bruka media till att förmedla Guds Ord. Då genom etableringen av tv stationen Davao Christian Bible Channel, DCBC.

Danmark

När jag så bosatte mig i Filippinerna räknade jag med att bli boende där. Men redan året efter kallades jag vidare till ett nytt land, nämligen Danmark. Där var det en nystatad tv station som behövde min hjälp som Erling I. Nielsen hade startat och som jag också hade jobbat tillsammans med i Oslo en tid då han var pastor/evangelist i samma församling som mig.

Detta blev början på ett spännande tv äventyr som skulle ta många år av min tjänst men som ledde till att vi startade i allt 31 lokala tv stationer i Danmark och nådde till slut efter nio år hela landet med evangeliet via det digitala marknätet. Under denna tid fick vi också möjlighet att starta sändningar över satellit och kanal 10 startades upp med sändningar från Helsingborg 2005. Detta är idag en levande kanal som har drivits vidare av Börje Cleasson i Älmhult. Projektet i Danmark avslutades först i april 2011, då nya regler gjorde det omöjligt att fortsätta som vi hade gjort. Kvar blev ändå några mindre sändningar fram till februari 2014.

Sverige

Hit flyttade jag och min gravida fru våren 2002 och snart fick vi vår första son här. Totalt har det blivit fyra underbara pojkar, vi gifte oss hösten 2001.

Här i Helsingborg har jag genom åren varit mest koncentrerad kring arbetet i Danmark då det är så pass nära Helsingör och studion där. Förutom då vi startade kanal 10 och etablerade ett studio här i Helsingborg för sändningarna över satellit, därefter har vi haft ett litet studio också här fram tills idag. Det var först i 2008 vi kom igång med mötesverksamhet här och då igenom ett sammarbete med församlingen Sion. Detta ledde fram till att vi i oktober 2012 startade församlingen Victory Center IRC.

Jubileum

Att det redan har gått 25 år verkar som en kort tid då mycket har skett och i denna text har vi utelämnat nästan alla detaljer och enbart gett en kort överblick. Då det ligger många fantastiska år framöver med många möjligheter för mig och min familj att få tjäna Gud. Med de gåvor som han har gett i våra liv. Jag var ensam då allt började men nu är vi ett team och inte minst att få stå med sin fru i tjänsten är en enorm styrka och kraft, en slår tusen men två slår tio tusen. Därför ser jag framför mig stora underbara segrar genom Kristus Jesus som är vårt centrum i allt vi gör.
  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post7

Kärleken är lagens uppfyllelse

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Tue, February 17, 2015 12:06:38

Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Rom 13:7-10

I vår tid är begreppet kärlek mångtydligt beroende på vem som använder det och inte minst utifrån en biblisk syn oftast mycket felaktig. För utifrån biblisk och kristen tradition står Guds kärlek i kontrast till vårt mänskliga känslobetonade kärlek. När människor i allmänhet talar om kärlek handlar det om känslor och att det skulle vara känslor vi inte styr över. Men bibeln visar på att kärlek är en handling gentemot andra människor och att när vi handlar utifrån omtanke och omsorg till andra så är det kärlek. Inte min egna njutning eller välbehag... För den som älskar sin nästa, (grannen, arbetskamraten, föräldrar, barn och tiggaren) uppfyller lagen. Denna Guds lag baserad på de tio budorden vill vi automatiskt uppfylla om vi har omtanke och bestämmer oss att älska, förlåta istället för att döma dem som inte är som jag.

Jesus är här vår förebild och han blev anklagad av de lärda för att han umgicks med syndare och obekväma människor. Jesus deltog inte i deras synd men han var ett ljus i mörkret där han visade på kärlekens väg till Gud. Här kommer verkligen kristen tro i direkt kontrast till dagens många absoluta tolkningar av religion med dödande och terrorism i sin spår. Därför färgas verksamhet byggd på kristna grundvärden av omtanke och omsorg för människor. För tappar vi denna dimension tappar vi själva grunden i de kristna värderingarna.

Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. 1 Joh. 4:11-13

Vi är alltså skyldiga att älska varandra och att detta är ett val som vi har att när vi möter människor att vara tillmötesgående och ha omtanke. Att inte bara smila när vi står ansikte till ansikte och sedan snacka illa om personen bakom deras rygg. Nej om du verkligen bryr dig om människor så talar du gott om dem också när de inte är med. Lever de i synd skall du tala med dem direkt och vägleda dem in på rätt vägar genom vägledning och inte minst bön. Det är en tjänst till Guds välbehag att leda den som har kommit fel, rätt igen. Lever vi i Guds kärlek i våra liv är det också ett tecken på att Gud lever i oss och vi vet att vi förblir i honom, därför att han har gett oss av sin ande.

För det är genom Guds Ande som vi kan visa denna kärlek till andra människor i oss själva kan det ibland vara svårt men i vår svaghet vill Guds ande styrka oss. Slutligen: Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. Jud. 1:20-21

Amen! Låt dig bli styrkt av dessa ord och bli styrkta i den helige Ande varje dag till att möta dagens utmaningar...  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post6
« PreviousNext »