Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Ordet - Våra fötters lykta

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, December 03, 2016 16:55:27

Psalm 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

(Your word is a lamp to my feet and a light for my path.)

Vi behöver alla ljus för att kunna se var vi går. Skriften säger att Guds Ord är våra fötters lykta och ljus på livets väg. Denna värld ligger i ett andligt mörker, där vi med vårt förstånd och fysiska ögon inte kan se Guds härlighet pga. synden. (Synden är som ett ”täcke” som du gömmer dig under, När Adam och Eva hade syndat 1 Mos 3, så gömde de sig för Gud. Så lever alla som inte känner Jesus, de gömmer sig för Gud och kan därför inte se hans härlighet). Men när vi lär känna Jesus som är världens ljus öppnas våra andliga ögon och vi kan se Guds härlighet. I Ordet och när vi läser det så ökar vår insikt om vem Gud är, så att vi vet vad som är hans perfekta plan och vilja i våra liv.

Viktigt att vi är rädda om det Guds Ord står för, därför att det har en stor inverkan på våra liv.

2 Tim 3:14-17 Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudamänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

(2 Tim 3:14-17 But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.)

I våra liv finns det så mycket som vill störa din Gudsrelation. Därför måste vi med respekt hålla fast vid Ordet i våra liv, då det gör dig vis. Hela skriften säger Paulus är utandad, uttalad av Gud själv och nyttig till all undervisning. Kanske du inte förstår allt direkt men det Ord som har överbevisat dig kommer att totalt förvandla ditt liv och ge det en tydlig riktning i våra lv. Så låt inte alla ”teknikens under” ta din uppmärksamhet bort från det du har och kan få mer av genom Ordet. Låt Ordet vara din inspiration på alla områden i ditt liv och låt det du gör vara färgat av ordet till goda gärningar.

Jesus är Ordet

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, * och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

[* bodde bland oss Ordagrant: "tältade bland oss". Tälthelgedomen, tabernaklet, var i det gamla förbundet platsen för Guds uppenbarelse (2 Mos 25).]

(Joh 1:14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.)

Guds Ord är inte bara utandat av honom men Jesus beskrivs som Ordet som blev människa och levde ibland oss. Han uppmanar oss till följande:

Joh 15:7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.

(Joh 15:7 If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you.)

Det är verkligen starka ord, att om vi förblir i Ordet så kan vi be om vad som helst! Inte bara att Ordet vägleder oss så som ett ljus på vägen, men om det rikligen få bo i våra hjärtan (att vi läser och studerar det dagligen), så kan vi be om vad som helst och få det. Varför då? Jo när du känner Guds Ord, vilket är Guds vilja och plan, vet du också hur du ska be i enlighet med hans vilja och då svarar han på dina böner.

Lyser upp

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan* går upp i era hjärtan.

(2 Pet 1:19 And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts.)

Ordt 6:23 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus, och tillrättavisningar till tukt är en livets väg.

(Proverbs 6:23 For these commands are a lamp, this teaching is a light, and the corrections of discipline are the way to life)

Håll fast vid Ordet, det lyser upp mörka platser, inte minst i våra liv till omvändelse och upprättelse till att kunna göra goda gärningar.

Hebr 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

(Hebr 4:12 For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.)  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post10