Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Ordets görare – Doers of the Word

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, December 17, 2016 17:55:22

Jakob 1:22-25 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag* och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

[* frihetens fullkomliga lag Av sammanhanget (1: 18 - 24) framgår det att Jakob med detta uttryck avser evangeliet.]

James 1:22-25 Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it - he will be blessed in what he does.

Var en ordets görare är vad Jakob här riktigt understryker för annans är du likt en man som ser sig I spegeln och genas glömmer hur han se ut. Brukar du komma ihåg din spegelbild? Troligen gör du det. Men om du bara läser ordet utan att verkligen tugga på det så kan det lätt bara fara förbi. Hur många gånger har du inte läst tidningen, sett nyheter osv och direkt efter bara kan återge bråckstycken av vad du läst eller sett. Därför uppmanar Ordet oss att läsa, memorera det vi läser och verkligen begrunda texten. Det handlar inte om hur mycket du läser men desto mer att det du läser blir kvar och att du förstår texten. För när du förstår kan du också ta det till dig och då blir det en del av dig. För det Ord du förstår och handlar efter kommer att göra dig rättfärdig.

Rom 2:13 Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare skall förklaras rättfärdiga.

Rom 2:13 For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous.

Heb. 4:2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.

Heb. 4:2 For we also have had the gospel preached to us, just as they did; but the message they heard was of no value to them, because those who heard did not combine it with faith.

Så att höra utan att göra det man hör av Ordet blir inte till någon nytta. Att bara lyssna till Ordets förkunnelse kommer inte att förändra ditt liv eller att du läser bibeln för den skull. Har mött många Ateister som har läst hela bibeln men tror inte på Gud, för det är bara när Ordet får bli levande och delaktigt av våra liv som det börjar att förvandla oss. Det är där tron kommer in i bilden och är nyckeln till att levandegöra Ordet i våra liv. Ordet till vishet att bygga ett stabilt liv på klippan Kristus Jesus.

Luk 6:46-49 {LIKNELSEN OM DE TVÅ HUSBYGGARNA}

Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre', när ni inte gör vad jag säger? Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem - vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset."

Luk. 6:46-49” Why do you call me, ‘Lord, Lord,' and do not do what I say? I will show you what he is like who comes to me and hears my words and puts them into practice. He is like a man building a house, who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it, because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete."

När vi låter Ordet vara en stabil grund i våra liv blir vi som den kloka husbyggaren, som verkligen lägger stor energi på grunden. Medan den ovise lägger all sin vikt på husets utseende. Grunden är det ingen som ser och beundrar, men den gör huset stabilt. I våra kristenliv vill vi gärna ha andras erkännanden och omdömen att vi är bra kristna. Alltså ett bedömmande av vårt utseende men vi kan alla agera rätt i rätt situation och framstå duktiga, men finns det någon grund. Grunden bygger du i kammaren i det dolda i bönen och dina privata studier av Ordet. Lever vi bara upp till vad som förväntas av oss i kyrkan kommer vi inte att klara stormarna när de kommer, men har vi grundat oss själva i Ordet kommer vi också att stå kvar i alla lägen.

Läs dagligen små portioner av Ordet, ta det till dig och grunna på det. Tugga på det som om det var en god måltid du tar del av. Även när du hör en predikan och hör något bra ta det till dig och skriv det ner så att du kommer ihåg det. Det är det Ord vi förstår och tar till oss som kommer att hjälpa oss, så häng inte upp dig i det du inte förstår. Då kommer du se seger i ditt liv.

Joh. 13:17 När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. (Jesus)

Joh 13:17 Now that you know these things, you will be blessed if you do them. (Jesus)  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post11