Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Mission i den helige Andens kraft del 2

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, March 18, 2017 16:13:53

Söndag 19 mars

Den helige Ande

Jesu missionsbefallning till lärjungarna innehåller båda uppmaningen till att gå ut med evangeliet men också att göra lärjungar. Inte minst uppmaningen att ta emot den helige Ande som ska ge oss kraft att utföra det han har kallat oss till. Just det att gå ut att göra lärjungar. För det är i den helige Andes namn vi kan se alla de tecken som skall åtfölja den som går på Jesu befallning. Men också löftet att han skall vara med oss alla dagar till tidens slut.

Mark. 16:15-18 Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska."

Matt. 28:19–20 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla (bevara) allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."

Apg. 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

I många sammanhang vill man plocka ut vissa delar av dessa verser och säga att det är relevant idag medans andra tycker man antingen är lite för extrema, inte kulturellt acceptabelt i dagens samhälle osv. Men Jesus menade precis allt det han sa, och kort är just dopet (att vi är fyllda med) i den helige Ande en grundläggande sten till att utföra missions befallningen. Där i att också tala i nya tungor (ett för oss okänt språk som kommer genom ingivelse från vårt inre), förnekar vi detta så får vi utföra verket i egen kraft. Men Jesus säger att dessa tecken skall följa! Inget av dem kan vi göra i egen kraft, vi måste kort erkänna att det går bara genom Guds mirakel.

Joh. 14:16–17 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Apg. 1:4–5 Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande."

Jesus talar om den helige Ande som ska hjälpa oss men också indirekt uppmanar oss att bli döpta med den helige Ande innan vi går ut och utför hans befallning. Allt för många har i kyrkohistorien gått ut och predikat evangeliet utan den helige Ande, därför förmedlar de religion med levnadsregler och lagar istället för liv och frihet i Anden.

2 Kor. 3:6 Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens (den skrivna lagen) utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Vist lärjungar blir det bara genom undervisningen i Ordet, men det ska vara undervisning under Guds Andes ledning. Precis som folket sa om Jesu undervisning; att han undervisade med auktoritet och kraft, inte som de skriftlärda. Men Jesus predika det samma skrivna ord som de skriftlärda. Men han gjorde det i den helige Ande, då blev det med kraft, det samma skedde med lärjungarna när de blev döpta med den helige Ande. Deras rädsla försvann och de gick ut med stor frimodighet och predikade evangeliet och började undervisa nya lärjungar. Detta har pågått allt sedan deras tid fram till idag.

Rom. 15:18-19 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.

Låt oss vara lydiga missionsbefallningen och gå ut, men glöm inte att den helige Ande får vara med. Be i tungor både högt och tyst, det är ett tecken på att du är en Jesu lärjunge och efterföljare till honom. Låt dig inte tystas av dem som säger att det är för extremt eller inte passande i vår tid. Tungotal har aldrig varit passande för Djävulen, men alltid passande i Guds rike. Lyssna på vad den helige Ande uppmanar dig till idag och se miraklerna börja ske runt omkring dig. Gå ut i Andens kraft och se människors liv bli förvandlade.

Talar du inte i tungor idag så utbed dig dopet i den helige Ande, för det vill verkligen förvandla ditt kristenliv, till att bli normalt övernaturligt.  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post12