Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Mission i andens kraft, del 1 - Det profetiska

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, March 25, 2017 14:30:37

söndag den 12 mars 2017

Det Profetiska

Amos 3:7 Sannerligen, Herren, Herren gör alls ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna.

Vad som är på gång i världen och i församlingen är något Gud vill visa oss innan det händer därför vill han alltid tala genom dina profeter. Det profetiska Ordet vill alltid vara i samklang med Guds Skrivna Ord. Daniel fick profetior genom bland annat drömmar:

Dan 7:1 I den babyloniske kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt viloläger. Sedan tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll.

Det vill också komma en dag då det profetiska kommer att ha gått i uppfyllelse:

Upp 10:7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna."

Oftast tänker vi att det är speciellt utvalda profeter som kommer med det Profetiska Ordet, så som i GT. Men i NT tid så talar DHA genom alla troende, därför undervisar Paulus oss att sträva efter den profetiska gåvan. Som fungerar i samklang med tungotalet i våra liv, därför behöver vi tala i tungor, men det är det profetiska som bygger församlingen. Genom de troende vill Gud tala profetiskt i vår tid, genom att vi främst uttyder DHA i våra liv.

1 Kor 14:1–3 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst.

1 Kor 14:39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet.

1 Tess 5:19-22 Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Släck inte Anden och förakta inte det profetiska, i många sammanhang är man rädd för det profetiska eller man tycker tungomålstalandet är för extremt. Men det är klart att Djävulen inte vill att vi använder de två mest kraftfulla andliga redskap från Gud i att vara effektiva så som Jesu Lärjungar. Genom Anden bygger vi upp oss själva och profeterar in Guds vilja i våra liv, (Rom. 8:26-27), men i det att vi bygger en stark församling behövs det profetiska Ordet till vägledning, uppmuntran och uppbyggelse. Profetior handlar inte om att peka på alla fel och brister, eller bara alla Djävulens gärningar, vilket en del tror är det profetiska. Nej, det är till församlingens uppbyggelse. Men inte minst en tröst på det personliga planet.

Samtidigt varnar bibeln oss att inte tro allt för att det säger sig vara profetiskt utan vi skall pröva alla profetiska ord och anden bakom dem. Släck inte Anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, . Därför när du hör ett profetiskt ord ta det till ditt hjärta och be över det innan du går till handling. Oftast kan vi först uppfatta det på ett sätt för att efter att begrunda det och bett över det får en helt annan bild. Men NO 1, förakta inte det profetiska, sträva istället efter att få det och verka i det. Samt hitta andra troende som också verkar i det profetiska så att ni tillsammans kan hjälpa varandra att komma rätt. Precis som Jesus sände ut lärjungarna två och två, ska vi hitta någon att verka tillsammans med så att vi inte blir förledda in på felaktiga spår. Så att det finns någon där som kan avgöra och pröva det som sägs. Så ett bra kännetecken på en profet är att han/hon hör till en lokal församling. Där det finns en pastor som tror på det profetiska och stödjer de olika nådegåvorna i sin församling, utan att dessa får ta överhand.

1 Joh. 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

1 Kor 14:29 Två eller tre profeter skall tala, och de andra skall pröva det som sägs.

Upp. 3:22 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna."  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post13