Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Tro - En förtröstan till vår Far

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sun, May 14, 2017 09:57:15


Heb. 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Hela vår vandring som troende bygger inte på traditioner, riter, läror eller lag… Nej, den grundar sig i hjärtats tro på Jesus, Guds son. En tro som är en övertygelse i våra hjärtan (i vårt innersta), ett vittnesbörd att jag har det gott ställt med Gud, han ser på mig trots mina fel och brister som rättfärdig i Kristus Jesus. Vi kommer aldrig i oss själva kunna bli perfekta men Jesus har gjort det möjligt för oss att ha ett hopp om evigt liv och rättfärdighet genom hans död på korset. Vår övertygelse i tron är en förtröstan på att Gud vill och kan hjälpa oss och leda oss genom livet men också en visshet/övertygelse att det bibeln säger är sant.

Rom. 8:24-25 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Detta hopp som tron ger oss ger oss uthållighet (Heb. 10:35-38), att få se Guds löften gå till uppfyllelse i våra liv men också hans löfte om evigt liv med honom en dag. Hoppet i tron är vår själs ankare innanför förlåten, Heb. 6:19, fäst vid nådastolen. En stark bild från bibeln som verkligen visar på hur stort detta löfte är från Gud och hur säkra vi kan vara på att det är riktigt. För vi alla har nog stunder då och då vi kan tvivla mitt i denna tidsålders fixering på vetenskap och kunskap. Där det finns lite plats för just hoppet. Där det ställs krav på varje individ att uppnå vissa kunskapsnivåer för att lyckas i livet, det börjar i skolan och fortsätter sedan genom hela livet. Höjden av vårt informationssamhälle som bygger på kunskap och vetenskap, utan Gud med människan i centrum. Detta har tidigare i historien lett till enorma katastrofer då människan gör sig själv till centrum och Gud, se tiden för Noa och syndafloden. Nej, vi måste låta det vara plats för hoppet i våra liv, eller som Paulus uttrycker det:

2 Kor. 5:7 Ty vi lever här i tro, utan att se.

Amen! Vi fortsätter till nästa bibelord:

Heb. 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.

Vad ser vi här, jo vi lever i tro en övertygelse att Gud kan och vill, men utan att se med en vetenskaplig grund och kunskap i att han kan. För Gud står över all vår kunskap och vetenskap och han kan göra det möjligt för oss utom alla gängse fysiska regler. Därför måste vi komma till honom i tro i våra hjärtan i att han är till och inte minst belönar dem som söker honom. Det gör han verkligen om vi av hela vårt hjärta sträcker oss ut efter honom. Gud är närvarande i allt, för utan honom finns inget, men om vi inte av all vår innerlighet vill se honom så missar vi hans fantastiska skaparverk.

Tron gör att vi bara vet att vi vet att Gud är till och att han kan och vill möta våra behov detta är också vårt hopp som ger våra själar ro. Det gör att vi vågar att bli utmanade av Gud till att göra det han kallar oss till. För Gud är det inte nog att du tror på honom och att du en dag ska vara i evigheten tillsammans med honom. Nej, han har en uppgift för dig i detta livet, och det är absolut det bästa liv man kan leva som troende, att få känna sig använd och behövd av Gud vår Far.

Heb. 11:8–9 I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. (1 Mos. 12:1–4)

Abraham fick ett uppdrag, det var inte enkelt men han genomförde det därför att han förlitade sig på Gud och att Gud var sann. Paulus säger också om sitt uppdrag från Gud i att sprida evangeliet:

Rom. 1:16-17 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. (Hab. 2: 4.)

I detta blir din tros vandring inte bara en religion bland andra utan ett genomgripande livsförvandlande liv med Gud som påverkar allt i din närhet. Du har ett uppdrag och din Far i himlen som sände sin son Jesus till att dö för just dig och mig. Har gjort det möjligt för oss att kalla oss rättfärdiga på trots av våra egna brister, men i det att vi är gjorde heliga i Jesu död och uppståndelse. Har vi ett uppdrag i att nå ut med evangeliet till människor runt omkring oss. Men framförallt att tron får bära oss genom livet fram tills vi når slutet av detta liv och får gå in i vilan. Därför avslutar vi med detta bibelord:

Rom. 10:11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. (Jes. 28: 16)  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post17