Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Guds hjältinnor

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, May 27, 2017 19:52:26


I bibeln möter vi på flera kvinnor som utför storverk i att de lyder Guds vilja, oftast fokuserar vi på männen i bibeln. Nog mycket för att många predikanter är just män. Historiskt är det flest män i bibeln som har gjort och som är ledare, men Gud använder sig av kvinnorna också. Dessutom är bibeln tydlig i att bakom var framgångsrik Guds man finns det en rättfärdig och Gudfruktig kvinna. När jag började att förbereda denna predikan var det ett nytt område för min del och ju mer jag studerar ämnet så växer det. Tänkte först att det var ett enkelt ämne till uppmuntran över bibelns kvinnor på mors dag. Men i bibeln finns det fantastiska berättelser över dessa kvinnors storverk och ledarskap. Redan i Guds tilltal över Eva så säger han att det är genom kvinnan han ska döma djävulen, i hennes avkomma. Jesus den andre Adam född av jungfru Maria blev just denna kvinna Gud utvalde. Se dessa två bibelverser hur Guds Ord direkt talar till Kvinnan, att hon har ett ansvar i familjen och i församlingen.

Ord. 14:1 Genom visa kvinnor blir huset uppbyggt, men oförnuft river ned det med egna händer.

1 Tim 5,10 Hon skall vara känd för att ha gjort mycket gott: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.

En av de mer kända historierna i bibeln är om Debora hur hon var en profetissa och domare i Israel, under dommartiden. Den period som följde efter Josua intåg i landet och fram till Israel fick en kung, dessa domare var inte bara domare utan ledare (presidetnt) för folket och landet, likt Josua och Moses.

Dom. 4:4-9 Men Debora, en profetissa, Lapidots hustru, var vid den tiden domare i Israel. Hon brukade sitta under Deborapalmen, mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd, och Israels barn drog dit upp till henne, för att hon skulle skipa rätt.

Landet hade blivit ockuperat av fienden, därför att folket hade avfallit från Guds vilja. Men efter 20 år under detta förtryck, lyssnade Gud på folkets böner och kallade till befrielse.

Hon sände nu och lät kalla till sig Barak, Abinoams son, från Kedes i Naftali, och sade till honom: "Se, Herren, Israels Gud, befaller: Dra iväg upp på berget Tabor och ta med dig 10000 man av Naftalis barn och Sebulons barn. Ty jag vill dra Sisera, Jabins härhövitsman, med hans vagnar och skaror, till dig vid bäcken Kison och ge honom i din hand." Barak sade till henne: "Om du går med mig, så går jag, men om du inte går med mig, så går inte heller jag." Då svarade hon: "Ja, jag skall gå med dig. Dock skall äran då inte bli din på den väg du nu går, utan Herren skall sälja Sisera i en kvinnas hand." Så reste sig Debora och gick med Barak till Kedes.

När Barak gjorde det Gud hade befallt genom Debora, så kom stunden för sammandrabbningen, detta skedde helt under Guds ledning och det var han som till fullo gav segern.

Dom. 4:14-16 Men Debora sade till Barak: "Stå upp, ty detta är den dag på vilken Herren har gett Sisera i din hand. Se, Herren har dragit ut framför dig." Så drog då Barak ned från berget Tabor, och 10000 man följde honom. Och Herren sände förvirring över Sisera och alla hans vagnar och hela hans här, så att de vek tillbaka för Baraks svärd. Och Sisera steg ned från sin vagn och flydde till fots. Och Barak jagade efter vagnarna och hären ända till Haroset-Haggoim. Och hela Siseras här föll för svärd. Inte en enda kom undan.

Men den slutliga segern, för Barak förgjorde hela hären, lämnade inga överlevande. Precis som Debora sa när Barak inte ville gå själv sa hon att inte han skulle få äran utan en kvinna. Som viste att använda sin ”kvinnliga list” för Guds sak.

Dom. 4:18-21 Då gick Jael ut mot Sisera och sade till honom: "Kom in, min herre, kom in till mig, frukta inte." Så gick han då in till henne i tältet, och hon höljde över honom med ett täcke. Och han sade till henne: "Ge mig litet vatten att dricka, ty jag är törstig." Då öppnade hon mjölkkärlet och gav honom att dricka och höljde sedan åter över honom. Och han sade till henne: "Ställ dig vid ingången till tältet. Och kommer någon och frågar dig om någon är här, så svara nej."

Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en hammare i sin hand, gick därefter sakta in till honom och slog pluggen genom tinningen på honom, så att den gick ned i marken. Så dödades han, där han låg försänkt i tung sömn, medtagen av trötthet.

Jael blev den stora hjältinnan i denna historia, det var hon som slutligen dödade härhövitsmannen, (generalen), för fiendens här. Inte Barak, han var Israeliternas general som utförde jobbet. Två kvinnor blir så mycket centrala i denna berättelse och visar verkligen på att Gud använder kvinnor. Kanske mer än vad vi oftast noterar oss, de är oftast duktiga att styra upp i kulisserna medans männen gör grovjobbet men allt för ofta tar på sig äran för. Men Gud är noggrann och ärar den som äras bör. Barak utförde Guds befallning, Jael slutförde den men Debora var redskapet profeten som Gud använde för att ge sina instruktioner. Därför blir hon omtalad som nationens moder.

Dom. 5:7 Inga styresmän fanns, inga fanns mer i Israel, förrän du stod upp, Debora, stod upp som en moder i Israel.

I Bibeln nämns många kvinnor som har gjort både bra och dåliga saker, vissa bara med namn men också med hela berättelser, som om Rut, Ester, Judit mfl. Men också specifikt profetissor som;

Mirjam, syster till Moses 2 Mos. 15:20-21 Anförde den dansande kvinnokören.

Hulda, fru till Sallum, 2 Kung. 22:14-20 Som profeterade till omvändelse.

Hanna, änka Luk. 2:36-39 Fastade och bad i templet dagligen.

Evangelisten Filippus fyra döttrar, Apg. 21:8-9 Hade profetisk gåva.

Enligt Guds ord är det inte bara menliga profeter utan han kallar också profetissor.

Joel 3:1 [2, 28] Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era ynglingar skall se syner.

Kvinnor i bibeln

Genom hela Guds Ord kan vi läsa om kvinnor som gör storverk genom olika handlingar. Men inte minst som med Debora använder kvinnor till att leda. Hon är ett talande exempel på att Gud inte ser till manligt eller kvinnligt utan till vårt villiga hjärta att göra hans vilja.

Gal. 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

I Kristus har vi blivit ett och alla kan tjäna oavsett om vi är man eller kvinna. Genom historien har manen försökt att på olika sätt ha ensamrätten till att tjäna Gud och att vara ledare. Men Gud ser enbart till ett villigt hjärta för att utse ledare så som i Deboras blev. Men bibeln talar också om kvinnan som hustru och moder.

Ord. 31:27–31 Hon vakar över ordningen i sitt hus och äter ej i lättja sitt bröd. Hennes söner står upp och prisar henne säll, hennes man likaså och förkunnar hennes lov: "Många flitiga kvinnor har funnits, men du, du övergår dem allesammans." Skönhet är förgänglig och fägring en vindfläkt, men prisas må en hustru som fruktar Herren. Må hon få njuta sina gärningars frukt, hennes verk skall prisa henne i portarna.

Vad en kvinna gör går inte osett förbi, när hon lever i enlighet med Guds vilja och plan kommer också människor att ära henne. En kvinna får ära, medans män oftast kämpar för den. Gud vill att alla kvinnor ska få njuta frukten av sina gärningar.

Så tänk inte att det du gör är obetydligt, nej det du gör som kvinna betyder allt i Guds ögon men också inför människor. Låt inte historiens negativa vingslag göra dig moloken, utan se upp till Jesus, trons upphovsman och förlossare. I honom byggs vi alla upp som ett i Kristus Jesus och vi ska en dag möta honom i himlen så som hans brudgum. Inför det stora bröllopet i himlen. Amen!  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post18