Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Friheten är din

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Sat, August 12, 2017 16:08:33


Joh. 8:36 Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Bara och enbart Jesus kan göra oss fria från synden och bundenhetens slaveri. När vi lever i världen och följer systemet tycker vi som oftast att allt är bra. Det är när problemen hopar sig eller begäret till något blir för starkt att vi börjar söka oss efter ett alternativ. Många religioner och filosofiska tankar visar på en väg att söka en högre kunskap och förståelse, och många vill nöja sig med detta och tycka livet blir bättre genom detta. Men Jesus visar på vägen vidare till inte bara förståelse och kunskap utan en total frihet från denna världens krav och begär. Där vi bara i honom kan bli verkligen fria, från slaveriet som driver dig att göra det du inte ville göra men gör ändå. Är då en kristen felfri, NEJ. En kristen för dagligen en kamp mot denna världens tankar och den politiskt korrekta synen på samhällets uppfattning om rätt och fel. Däremot har en kristen löftet om evigt liv och friheten i Kristus. Vilket gör det värt att kämpa för och att se fram emot, men också genom den Helige Ande ge oss en hjälp till att klara det.

Rom. 8:1–4 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Hemligheten till att leva i den frihet som Gud har för oss i detta liv ger han oss genom Anden, så att vi är fria från fördömelsen/domen i lagen, utan lever i nådens frihet att vi är frikända. En nåd som jagar bort all rädsla för rädslan hör ihop med domen, men är vi frikända i Jesus kan vi också leva som fria. Din frihet är att du inte ska dömas utan har redan blivit frikänd, lev då i denna frihet. Fri från alla laster och lustar till denna världens kortlivade behag.

2 Kor. 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

När du och jag lever i och genom den helige andens ledning lever vi också under friheten. För han leder dig till frihet. Därför Gud är Ande, måste vi leva i Anden för att ta del av hans dimension. Guds Ande kan enbart förstås av Anden, 1 Kor. 2:10-16. Ja djupet i Gud och kan inte förstås av den utan Anden och Kristi sinnelag. En andlig människa kan inte heller bedömas av den som inte leds av Anden. Det är att vandra i Andens frihet.

Gal. 5:18 Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.

Halleluja, i att leva enligt Guds Ord och förstå det Jesus undervisa så leds vi av Anden och är inte under lagen. Så som denna värld som ligger under lagens förbannelse.

Jak. 1:25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag (Evangeliet) och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

Evangeliet sätter oss i frihet till att tjäna, men vi bevarar också vår frihet genom att förbli i Jesus och hans Ord. När vårt kristenliv bara blir en handling och livsstil så tappar vi vår frihet och kommer lätt in under lagen igen. Men du bevarar din frihet genom att ständigt vara beroende av den Helige Ande och förblir i Ordet.

Joh. 8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Amen, verkligen ett ord att ta till sig och att leva efter. Men att vara fri från lagen ger oss inte rätt att bryta den. Ja, men det är väl inte så noga om det främjar Evangeliets framgång. Kanske ett uttryck du har hört, någon gång. Men den Helige Ande vill leda oss till att göra rätt i alla situationer, så att du likt Paulus kan säga att mitt samvete är rent inför Gud.

1 Pet. 2:16 Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud.

Jesus sätter oss fria till att leva ett liv i enlighet med lagen men vi döms inte av den utan är frikända redan i honom. Till att låta oss ledas av den Helige Ande och att leva i frihet.

Friheten i Jesus är din!  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post21