Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Jesus ber för oss!

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Fri, January 30, 2015 17:28:43

Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom, när vi håller fast vid hans bud. 1 Joh 2:1-3

Han för vår talan

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Rom 8:33-34 och; Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. Heb 7:25

Han medlar

Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, 1 Tim 2:5-6

Vi lever genom Jesus

Vad som än händer i våra liv som troende kan vi alltid lita på Guds Ord och att vi har en medlare mellan oss och Gud. Nämligen Jesus! Istället för att Gud ser dina och mina synder så ser han Jesu försoningsverk på korset. Vilket ger oss frimodighet att alltid komma inför Guds tron och tillbe honom men också veta att vi är accepterade och gjort rättfärdiga genom honom. För bara den som är rättfärdig kan komma inför Gud vår Fader. Då du och jag tar emot försoningen på korset genom frälsningen blir vi rättfärdiggjorda, Rom. 3:21-24.

Men på vår dagliga vandring måste vi hela tiden ta beslut och möter olika situationer som ibland inte riktigt blir som vi hade tänkt. Kanske rent ut sagt leder totalt fel och vi begår det son bibeln kallar synd. Är det då inte underbart att vi då kan komma till Jesus och säga precis som det är och få förlåtelse. Att han inte bara lyssnar på oss men också i sin rättfärdighet träder inför Fadern och medlar till din förmån till syndernas förlåtelse. Detta ger oss absolut ingen rätt att avsiktligen leva i synd men det är Guds nådefulla väg för att hjälpa oss. Vi kan inte ursäkta vårt orättfärdiga levande genom att säga: Jesus förlåter oss, ändå. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh 1:9 Just det, när vi kommer till honom och bekänner våra synder, det är då han är trofast och rättfärdig. När vi bekänner handlar det om att vi också omvänder oss från synden och inte vill göra den igen, då renar han oss från all orättfärdighet. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Heb. 4:15-16

Han känner oss precis som vi är och vill alltid gå i förbön för oss - därför är det ingen ursäkt - men en tillförsikt som ger oss styrka. Inte minst en frimodighet att vi är gjorda rättfärdiga och kan i alla lägen och under alla omständigheter komma inför Guds tron och uttömma våra hjärtans bekymmer. Vilken underbar förmån vi har som troende. Känner du ännu inte Jesus, gör honom till din frälsare och vän, det ger dig samma rättigheter och det kostar inget mer än ditt liv. Det finns inget att förlora säg ja till Jesus idag och bli hans följeslagare. (rom. 10:8-11).

Så låt dig inte tryckas ner av dina misstag och tappa målet. Utan se rakt in i Jesu ögon precis som den du är utan någon förnekelse eller ursäkter. Han vill ta dig vid handen här och nu och leda dig in på rätt vägar. Han vill försvara dig inför Gud och låta dina misstag tvättas bort och istället vill du framträda i ditt fulla potential i Kristus Jesus. Amen!  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post4