Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Glädj dig i Herren

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Mon, February 09, 2015 17:46:45

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Fil 4:4-7

Här ser vi hur Paulus uppmanar oss att verkligen glädja oss och det i Herren, Jesus Kristus. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. Fil 3:1, så totalt nämner Paulus detta tre gånger i Filipperbrevet att vi skall glädja oss i Herren. Att vi för att verkligen skall kunna glädja oss i Herren låta honom få veta alla våra behov under tacksägelse.

Just det att komma till honom med tacksägelse är otroligt starkt, jag har själv upplevt hur problem och bekymring har tonat upp sig i horisonten. Att då bara börja tacka honom för vägen igenom och hans underbara lösningar verkligen styrker tron. Gud är ju en Gud som verkar i det omöjliga, samt att han bereder oss alltid en utväg. Genom att just komma till honom med tacksamhet till den han är och betyder för oss. Det ger verkligen oss sinnesro. Hans frid/fred som övergår allt förstånd, det kan jag verkligen intyga och hur underbart det är att bara kunna vila i hans händer. Även om problemet verkar oövervinnerligt så gör han en väg igenom och ut ur det.

Inte minst att han bevarar ditt hjärta och tankar i Kristus Jesus. Det handlar inte om att vi är ansvarslösa och inte tar tag i problemen när de kommer, utan vi har någon som vill och kan hjälpa oss igenom dem. Nämligen Jesus Kristus genom den helige Andens ledning i våra liv, som vill vara våra vägledare och medhjälpare.

Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. 1 Tess 5:16-18 Glädjen i våra liv bevarar vi genom att alltid be och tackar Gud under alla livets skiftningar, vilket i sig kan vara en utmaning. Men absolut inte omöjligt, det kräver att vi väljer att vara glada. Det är därför Paulus uppmanar oss att vara glada, då detta är ett val vi måste göra.

Varje dag ställs vi inför olika utmaningar i våra liv och i varje situation måste vi välja att ta dem positivt och med tacksamhet. För i tacksamheten börjar Gud verka sin mirakelkraft och vi får se det omöjliga bli möjligt i våra liv.

Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Kol 3,15-17

Låt hans frid bo i era hjärtan då ni alltid ber och förbli i hans ord. Att alltid vara glad är ett val vi gör varje dag men att leva i glädjen är att be och läsa Guds Ord, dagligen.  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post5