Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Kärleken är lagens uppfyllelse

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Tue, February 17, 2015 12:06:38

Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder. Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Rom 13:7-10

I vår tid är begreppet kärlek mångtydligt beroende på vem som använder det och inte minst utifrån en biblisk syn oftast mycket felaktig. För utifrån biblisk och kristen tradition står Guds kärlek i kontrast till vårt mänskliga känslobetonade kärlek. När människor i allmänhet talar om kärlek handlar det om känslor och att det skulle vara känslor vi inte styr över. Men bibeln visar på att kärlek är en handling gentemot andra människor och att när vi handlar utifrån omtanke och omsorg till andra så är det kärlek. Inte min egna njutning eller välbehag... För den som älskar sin nästa, (grannen, arbetskamraten, föräldrar, barn och tiggaren) uppfyller lagen. Denna Guds lag baserad på de tio budorden vill vi automatiskt uppfylla om vi har omtanke och bestämmer oss att älska, förlåta istället för att döma dem som inte är som jag.

Jesus är här vår förebild och han blev anklagad av de lärda för att han umgicks med syndare och obekväma människor. Jesus deltog inte i deras synd men han var ett ljus i mörkret där han visade på kärlekens väg till Gud. Här kommer verkligen kristen tro i direkt kontrast till dagens många absoluta tolkningar av religion med dödande och terrorism i sin spår. Därför färgas verksamhet byggd på kristna grundvärden av omtanke och omsorg för människor. För tappar vi denna dimension tappar vi själva grunden i de kristna värderingarna.

Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. 1 Joh. 4:11-13

Vi är alltså skyldiga att älska varandra och att detta är ett val som vi har att när vi möter människor att vara tillmötesgående och ha omtanke. Att inte bara smila när vi står ansikte till ansikte och sedan snacka illa om personen bakom deras rygg. Nej om du verkligen bryr dig om människor så talar du gott om dem också när de inte är med. Lever de i synd skall du tala med dem direkt och vägleda dem in på rätt vägar genom vägledning och inte minst bön. Det är en tjänst till Guds välbehag att leda den som har kommit fel, rätt igen. Lever vi i Guds kärlek i våra liv är det också ett tecken på att Gud lever i oss och vi vet att vi förblir i honom, därför att han har gett oss av sin ande.

För det är genom Guds Ande som vi kan visa denna kärlek till andra människor i oss själva kan det ibland vara svårt men i vår svaghet vill Guds ande styrka oss. Slutligen: Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. Jud. 1:20-21

Amen! Låt dig bli styrkt av dessa ord och bli styrkta i den helige Ande varje dag till att möta dagens utmaningar...  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post6