Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Att leva i Kristus

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Fri, April 10, 2015 15:43:20

"Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en." Rom 12:2-3

Låt dig förvandlas genom sinnets förnyelse, för med frälsningen blir din ande född på nytt men ditt sinne (minen, känslor och psyke) är fortsatt det samma. Detta behöver vi få in under Kristi lydnad, alltså i samklang med vad som är Guds vilja för oss. Många av oss bär med oss själsliga sår och upplevelser som rent av kan vara ett hinder till att fullt ut komma in i Guds välvilja och flöde i våra liv. Därför behöver vårt sinne förnyas genom att Den Helige Ande får lov att verka på vårt sinne. Det är när vi blir förnyade i Ordet (att läsa bibeln) och låter anden verka på vårt sinne som vi också kan förstå Guds vilja och plan. Framförallt att vi inte skall låta oss präglas av denna världs ande som förför och leder människor i blindo, Gud har kallat oss ur detta mörker och in i sitt ljus.

Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Kol 2:6-8

När vi sagt ja till Jesus är det viktigt att gå vidare och verkligen låta allt i våra liv utgå från honom och att vi lever med honom varje dag, rotade i honom. Att i allt vi gör är i samklang med Guds vilja. Det handlar inte om att bli en religiös robot men att vi i våra beslut också räknar med Jesus; "vad skulle Jesus ha gjort..." detta är en process som pågår hela vårt liv. Dessutom väljer vi fel så finns alltid Guds nåd där till förlåtelse och upprättelse. Han är barmhärtighetens Gud som ger nåd och barmhärtighet till var och en som följer honom med hela sitt hjärta. Samtidigt som Paulus uppmanar oss att bli rotade i Kristus varnar han oss också för dem som vill röva bort oss med tomt prat byggt på filosofier och mänskliga traditioner. Det är otroligt lätt att falla in i den religiösa fållan. Allt för många gör det där själen åtnjuter välbehag och nåd utan krav om omvändelse. Människan har alltid sökt sina egna vägar till välbehag utan ansvar vilket är den förbannelse vi har från Adam, men som Jesus vill och kan sätta oss fria från. Så behåll din första kärlek till Jesus i frälsningen levande.

Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. Juda 1:20-21

Håll i kvar i Guds kärlek är verkligen en nyckel till att bevara sin vandring med Jesus mitt på vägen och inte lockas in i ett religiöst töcken. Där allt verkar så bra och underbart men sakta leder dig bort från ett levande förhållande till Jesus och istället sätter fokus på traditioner och olika typer av ritualer. Vi behöver som troende varandra men det är bara vår personlig tro på Jesus som frälser, inga ritualer eller traditioner frälser. Vill vi vinna det eviga livet behöver vi leva i sinnets förnyelse och Guds kärlek varje dag.

Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra. Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Ef. 5:6-8

Vi uppmanas att inte ha något samröre med det som inte är av Gud, där religionen är fokuserad på just traditioner och ritualer istället för vår personliga tillbedjan. Vi är kallade till ljuset för att leva så som ljusets barn. Håll dig borta från gråzonerna de kan fort ta dig bort från din levande tro och istället få dig att nöjd leva i det näst bästa. Lev i allt det Gud har för dig i Kristus Jesus och nöj dig inte bara med lite utan ta allt det han har för dig.

  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post8