Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Behåll fokus på Jesus

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Fri, April 17, 2015 12:00:31

Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Heb. 12:2

Vad låter vi ta vår uppmärksamhet? Din smartphone, Ipad, familj, arbete ... ? Det är hela tiden en massa måsten som vill ta din och min uppmärksamhet.

Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne." Luk 10,38-42 Precis som för Marta kan alla måsten hindra oss från att bara likt Maria sätta oss vid Jesu fötter och lyssna in hans röst. Så som Hebreerbrevets författare manar oss till med orden att ha blicken fäst vid Jesus. Martas bestyr var inte fel för hon ville verkligen göra det bra för Jesus men Maria förstod att det hon behövde var att Lyssna till Jesus och hans Ord.

När vi lyssnar till Jesus och är hans efterföljare och går i hans fotspår blir vi målinriktade i att vinna människor för evigheten. Men också känsliga för att lyssna in Jesu stämma genom den Helige Ande i våra liv.

Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning - de för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I stället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad, för att jag inte själv på något sätt skall komma till korta vid provet, när jag predikar för andra. 1 Kor 9:24-27

Jesus var villig att gå hela vägen genom döden på korsett för dig och mig för att ge oss ett exempel på lydnad till Fadern. Därför vill vi när vi håller vår blick på Jesus vara målinriktade och likt en idrottsman göra allt det som krävs för att lyckas. Att likt en löpare springa för att vinna. Det samma gäller oss så som Jesu lärjungar att vi gör allt för att hålla oss mitt på vägen och verkligen förkunna sanningens Ord i linje med det Jesus lär. Utan att överbetona vissa saker utan bevara balansen och helheten i hans Ord till människors uppbyggelse i tron.

Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar* sanningens ord. 2 Tim. 2:15

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Joh. 15:4-8

Utan att vi förblir i honom kan vi inte vara fruktbärande och att bära frukt är det som förhärligar Fadern. Jesus sa alltid när mirakler skedde var det för att Fadern skulle förhärligas och att Jesus bara gjorde vad han var förevisad av Fadern. I allt vi gör, gör vi för att förhärliga Fadern. Vi jagar inte manifestationer för att bevisa något utan för att enbart göra hans vilja som har sänt oss. Manifestationer/kraftgärningar följer i spåren när vi gör hans vilja, precis som det gjorde för Jesus. Vi söker inte eller lär oss att göra mirakler eller profeterar, vi är ledda av den Helige Ande och det är han som gör det, inte vi. Det är bara han som kan göra det och vi får följa med på hans underbara äventyr i våra liv när vi är hans lärjungar.

Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. 1 Joh. 2,6

Håll ögonen fästa på Jesus och du vill gå rätt väg och bli en lärjunge som förhärligar Fadern i allt du får möjlighet i att göra för Guds rike i vår tid. Gud välsigne dig rikligen i allt och låt dig fyllas och ledas av den Helige Ande.  • Comments(0)//ordet.victorycenter.se/#post9