Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Var glad och gläd dig!

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Fri, July 14, 2017 18:05:32


I Guds ord kan vi läsa mycket om att glädja sig över vår frälsning och i Jesu försoningsverk. Men också med uppmaningen att verkligen glädja oss i Herren. Detta gäller både det nya och gamla testamentet. Men också ett löfte att Gud vill uppfylla oss med glädje.

Rom. 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Genom den helige Ande vill Gud ge oss del av övernaturlig glädje, det kan man ibland få uppleva i vissa möten och många människor börjar att skratta nästan okontrollerat. Men också i din ensamhet vill han fylla på med glädje, där du under bön, bibelläsning eller bara lovsjunger honom infinner sig en fantastisk frid i ditt innersta. Men Guds Ord uppmanar oss också att vara glada och glädja oss i alla livets situationer.

Fil. 3:1 För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så.

Fil. 4:4–7 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Från dessa två skriftord i Filipperbrevet förstår vi att vi ska och bör alltid glädja oss i Herren, speciellt att Paulus nämner orden gläd er tre gånger. Och att vi ska göra det i Herren, Jesus Kristus. Men i detta att vi kommer till honom med alla våra bekymmer i tacksägelse, med löftet att då skall han ge oss en frid som övergår allt förstånd. Då kan vi verkligen glädja oss, eller hur. Att glädja oss i Herren gör vi inte av egen kraft, utan genom den Helige Ande. I det att vi fyller oss av glädjen i Herren så beskyddar den oss i alla tänkbara situationer. Därför:

1 Tess. 5:16-22 Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Det är till och med Guds vilja att vi ska vara glada. Så du gör hans vilja genom att vara glad och positiv i alla situationer. När Paulus och Silas blev fängslade i Filippi så klagade de inte inför Gud utan de lovsjöng hans namn och gav sin tacksägelse till honom och han befriade dem. (Apg. 16:16-26) Som människa är det så lätt att se det dystra och negativa som sker därför vi är så beroende av vad vi ser med våra fysiska ögon och huvudets beräkningar, som alltid baserar sig på tidigare nederlag och tråkiga händelser. Gud önskar att du ska se honom som omöjligheternas Gud som kan vända alla situationer till det bästa. Hela bibeln är full av omöjliga situationer där Gud grep in och det blev en fantastisk utgång för hans barn, Israel och de troende. Bevara Anden levande släck den inte för det är där du hämtar din glädje, ta till dig all undervisning av ordet och förakta den inte utan pröva allt och behåll det som är gott och uppbyggligt för dig. För då kan du inta bara vara glad i hoppet i frälsningen men också vara uthållig i svårigheter och inte minst uthålliga i bönen. (Rom. 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen).

Jes. 55:12 Ty med glädje skall ni dra ut, och i frid skall ni föras framåt. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel, där ni går fram, och alla träd på marken skall klappa i händerna.

Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen, för att förkunna frid och frambära gott budskap och förkunna frälsning, när han säger till Sion: "Din Gud är nu konung!"

Att dela budskapet sprider glädjen och du kan vara en effektiv glädjespridare. Lägg av dig det dystra och negativa och skåda in i Guds tro på att just du är hans perfekta redskap till att ge budskapet vidare, i glädje och fröjd. Då tar han dig också igenom svårigheterna, medans du koncentrerar dig på att sprida budskapet. Var plats din fot beträder vill glädja sig därför att du kommer med frid.

Var rikligen välsignad och börja redan idag låta dig fyllas med hans glädje i den Helige Ande!  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.