Victory Center IRC

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Vems slav är du?

Veckans predikanPosted by Tommy M. Josefsson Thu, July 27, 2017 09:27:16


Gal. 4:3–10 På samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: "Abba! Fader!" Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år.

När vi inte var frälsta och tagit emot Jesus som vår frälsare och herre i våra hjärtan, var vi omedvetet slavar under denna världens makter. Men i Jesus har vi fått söners rätt och kan kalla oss Guds barn. Till en början blir vi alla överlyckliga och frimodiga när vi är nyfrälsta och våra andliga ögon har fått skåda in i Guds fantastiska frälsningsplan. Med kommentaren som att varför har jag inte sett detta tidigare och man vill på alla sätt dela det med alla andra. Med tiden bleknar denna första ”kärlek” och uppenbarelse, då är skansen stor att du allt mer börjar lyssna till olika läror och utläggningar som tar dig mer och mer bort från friheten i anden och in i olika traditioner.

Gal. 2:4 (Hade det berott på de falska bröder som smugit sig in, skulle han ha blivit tvungen till det). De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar.

Det finns människor (inte demoner) som aktivt vill lära ut läror för att bedra den troende att åter bli slavar under traditioner och olika bud. Vi är i Kristus kallade till frihet i anden och genom andens ledning vandra i hans fotspår. Men människor med olika kyrkliga traditioner vill få dig in i sitt system, om så vare sig katolskt, ortodoxt, lutherskt eller evangeliskt. Traditioner som sätter Guds Ord till sidan framför den egna traditionen och bud om hur det ska vara. Även om mycket av detta oftast är fött av anden så har det istället för liv blivit död filosofi. Dessa människor vill säga att det är så vi gör det och att så de andra gör det är fel osv, oftast skapar dessa traditioner konflikter och splittring istället för gemenskap. Vi börjar att diskuterar formen istället för att ta emot innehållet i Guds Ord under andens ledning, och du har blivit slav under kyrkoårets formaliteter istället för den frihet du har kallats till.

Kol. 2:8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.

Ta denna förmaning till dig och påminn dig själv att varje dag leva i andens frihet i Kristus Jesus. Lyssna men ta inte emot allt, pröva allt och ta till vara på det goda. Diskutera inte för diskutioner skapar enbart splittring. Vi är kallade till att vara ett i Kristus Jesus, det är ett vittnesbörd för världen, en enhet som byggs genom den Helige Ande och inte av våra kyrkliga strukturer. Kyrka betyder att det är en plats där troende möts för att fira Gudstjänst, inte att totalt dominera ditt kristenliv som bygger på din personliga gemenskap med Guds son; Jesus Messias. Ingen kyrklig ledare kan ställa sig upp och säga: jag är den alla ska följa så att vi får enhet. Bara Jesus kan vara huvudet för sin kyrka och lemmarna i hans kropp hålls ihop av Helige Ande som vi troende har fått i våra hjärtan, där får vi sann frihet och gemenskap.

Kol. 2:20–23 Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud: "Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på". Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och läror. Detta uppfattas visserligen som ‘vishet', med sin självvalda gudstjänst, sin ‘ödmjukhet' och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet.

Världen vill hela tiden dra i oss och försöka locka oss tillbaks med alla tänkbara medel, så att du åter blir slav under dess begär och traditioner. Men dessa lockelser kan bara tillfredsställa dig själsligen. Du kan verka ödmjuk och känna till ”Jesus snacket” och vet vad du ska svara på de olika frågeställningarna, men du ger dig hän till något annat. Det kan vara traditionen, ditt arbete, din familj eller företag som upptar första plats i ditt hjärta. Du känner dig tillfredsställd, men andligen är du långt ifrån Gud. Du är slav under det som upptar ditt hjärta.

Jes. 29:13 Och Herren har sagt: Eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, så att deras fruktan för mig består i inlärda mänskobud,

Låt det inte vara så i ditt liv! Har det genom livets olika kamper upplevts som andra saker har blivit viktigare än din ”första kärlek” till Jesus, sök dig då tillbaks till denna. Genom att låta Guds nådegåva flamma upp igen i ditt liv genom bön och Ordet. Börja läs bibeln, bed och till och med fasta får att komma tillbaka till den punkt där Jesus är allt i ditt liv. Lovar dig att det är det bästa och när han är vårt nummer ett så kommer allt det andra också till rätta; familj, arbete, företaget och inte minst din kyrkliga gemenskap.

2 Tim. 1:6–7 Därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.

Istället för en slav under alla världens måsten och kyrkans traditioner är du kallad till att vara en slav åt Gud. Med allt vad det betyder…

Rom. 6:22-23 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Men också hans efterföljare…

Ef. 5:1–2 Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

Var nu riktigt välsignad i Herren Jesus Kristus och var hans slav och efterföljare men släng bort alla andra slavok som försöker att binda dig och ta ifrån dig friheten i Kristus. Sträck dig efter hans fullhet ska sin boning i dig och stråla ut från ditt liv till andra människors välsignelse.  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.